Mål: F 5270-13

Avgörande

Fråga om det förelegat förutsättningar för omprövning av förrättning enligt 35 § anläggningslagen.