Mål: M 1331-13

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med mark- och miljödomstolen funnit att Trafikverket ska utge skadestånd enligt 32 kap. MB för översvämningsskador orsakade av anläggande av vägtrumma och höjning av vägbana.