Mål: M 6274-13

MÖD 2014:1

Vägledande avgörande

Sulfidjordmassor som grävts upp i samband med anläggande av en väg har ansetts utgöra avfall och terrängmodulering med massorna bedömts som en anläggning för deponi.