Mål: P 7235-13

Avgörande

Fråga om byggsanktionsavgift enligt PBL kunnat påföras för att påbyggnad av elevhem påbörjats innan startbesked meddelats.