Mål: M 6875-13

Avgörande

En allmänt hållen information på kommunens hemsida har inte, gentemot en specificerad upplysning om provintervall till verksamhetsutövarna, kunnat befria dessa från miljösanktionsavgift.