Mål: M 3356-15

Avgörande

Strandskydd. Strandskyddsdispens krävs för uppförande av vindkraftverk eftersom anläggningen hindrar allmänhetens tillträde.Prövningen kan inte begränsas till att enbart omfatta den del av fundamentet som placerats inom strandskyddsområde. Särskilda skäl för dispens har saknats.