Mål: M 3352-15

Avgörande

Anmälan enligt miljöbalken av vindkraftverk. Tillräckliga skäl för förbud har funnits.