Mål: M 2277-15

Avgörande

Strandskyddsdispens. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att hemfridszonen inte omfattar platsen för en planerad bastu 130 meter från huvudbyggnaden. Förutsättningar för dispens saknades.