Mål: M 6320-15

Avgörande

Länsstyrelsen beslutade att en vattenverksamhet i form av pålning för ny brygga huvudsakligen kunde genomföras enligt anmälan. Ett sådant ställningstagande i ett anmälningsärende omfattas inte av undantagsbestämmelsen i 7 kap. 16 § miljöbalken. MÖD ansåg därför att strandskyddsdispens krävdes för åtgärden.