Mål: P 1125-15

Avgörande

Efter en lagändring har prövningen av komplementbyggnader begränsats. MÖD har vid denna prövning funnit att byggnadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad av förråd ska fastställas.