Mål: P 2930-15

Avgörande

En detaljplan, som bl.a. innebär att bebyggande av vattenområde med 70 s.k. vattenvillor möjliggörs, har upphävts med hänsyn till att planen bl.a. står i strid med bestämmelserna om riksintresse enligt 4 kap. 4 § miljöbalken och att särskilda skäl för upphävande av strandskyddet saknas.