Mål: P 3776-15

Avgörande

Tillsyn enligt PBL. Byggnadsnämnden borde ha vidtagit tillsynsåtgärd med anledning av byggnation av fristående altan eftersom den omfattas av bygglovsplikt.