Mål: P 4945-15

Avgörande

Bygglov ----- Grannar överklagade bygglov för orangeri som försämrade deras utsikt från uteplats i norr. Fråga om byggnadens placeringen på tomten kan anses som en betydande olägenhet. MÖD fann vid synen att byggnaden skymmer utsikt över grannens gårdsplan och påverkar sol- och ljusförhållandena på uteplatsen och i bostaden kvällstid under sommarmånaderna. Dessa olägenheter ansågs inte vara betydande.