Mål: M 6543-15

Avgörande

Fråga i mål om skadestånd enligt vattentjänstlagen vilken undersökningsskyldighet enligt 41 § vattentjänstlagen av en fastighets va-installation som huvudmannen har vid installation av pumpstation på fastigheten.