Mål: P 5105-15

MÖD 2015:45 II

Vägledande avgörande

Målet avser föreläggande om rättelse avseende användning av byggnad samt beslut att ta ut sanktionsavgift enligt PBL. Frågan är främst om det krävs bygglov för att ändra användningen från hotell till asylboende. Eftersom MÖD finner att bygglov inte krävs finns inte heller fog för att pröva om det föreligger förutsättningar för att bevilja bygglov eller att ta ut sanktionsavgift.