Mål: P 1565-15

MÖD 2015:45 I

Vägledande avgörande

Målet avser föreläggande enligt PBL att söka bygglov för ändrad användning av byggnad. Frågan är om det krävs bygglov för att ändra användningen av byggnaden från vandrarhem och bed & breakfast till asylboende. Även fråga om det finns förutsättningar att döma ut ersättning för rättegångskostnader i målet.