Mål: M 7456-15

Avgörande

Nämnden har, vid vite, förelagt de tre ägarna av en fastighet att ta bort ett staket på fastigheten med hänvisning till reglerna om strandskydd. Av utredningen har framgått att hela eller i vart fall delar av staketet inte låg på delägarnas fastighet, att staketet uppförts av den ena delägaren vid en tidpunkt när endast denna ägt fastigheten, och att delar av staketet låg utanför strandskyddsområdet. Föreläggandet har ansetts ha sådana allvarliga fel att det ska upphävas.