Mål: M 2925-15

Avgörande

Va-nämnden har förpliktat ägaren av en fastighet och inte dennes hyresgäst att betala brukningsavgift till kommunen. MÖD har inte ändrat beslutet.