Mål: P 4472-15

MÖD 2015:44

Vägledande avgörande

Bygglov. Sökt utformning med loftgångar har bedömts innebära betydande olägenhet för boende i intilliggande byggnad på grund av insyn. Bygglov har inte beviljats eftersom alternativa utformningar finns som inte begränsar den i detaljplanen angivna byggrätten.