Mål: M 9057-15

Avgörande

Fråga om ett överklagande till mark- och miljödomstolen i ett anmälningsärende även innefattat ett överklagande av länsstyrelsens ställningstagande i strandskyddsfrågan.