Mål: M 6960-14

Avgörande

Tillstånd till havsbaserad vindkraftspark. MÖD har gett tillstånd till uppförande och drift av en vindkraftspark om högst 50 verk. MÖD har funnit att verksamheten kan tillåtas med de villkor som föreskrivs i domen, bl.a. till skydd för torsk och tumlare. Domstolen har även bedömt att verksamheten är samhällsekonomiskt tillåtlig enligt bestämmelsen i 11 kap. 6 § miljöbalken.