Mål: P 3559-15

MÖD 2015:34

Vägledande avgörande

Mark- och miljööverdomstolen ansåg att byggnadsnämnden hade visat att vidtagna åtgärder på ett enbostadshus var att bedöma som rivning. Nämndens beslut att påföra byggsanktionsavgift har därför fastställts.