Mål: P 6921-15

Avgörande

Detaljplan med en större byggnad i villaområde. Närboendes överklagande avslogs av MÖD.