Mål: M 7803-15

Avgörande

Avvisat överklagande. Felaktig fullföljdshänvisning har ansetts ursäkta för sent inkommet överklagande. Målet har av Mark- och miljööverdomstolen återförvisats till överklagandeinstansen för prövning.