Mål: M 2948-15

Avgörande

En bildskärm för reklam har på grund av de olägenheter i form av ljusstörningar den medför för boende bedömts som olämpligt lokaliserad. Nämndens förbud att använda bildskärmen har därför fastställts.