Mål: P 2608-15

Avgörande

Ett föreläggande att riva del av en tillbyggnad har inte ansetts tillräckligt tydligt för att kunna godtas. MÖD har därför upphävt nämndens rättelseföreläggande om rivning av byggnation utförd utan lov.