Mål: P 2293-15

MÖD 2015:46

Vägledande avgörande

Fråga om en ansökt åtgärd bestående i uppförande av garage, carport och spaljétak ska anses utgöra en tillbyggnad till huvudbyggnaden eller en separat komplementbyggnad.