Mål: P 7109-15

Avgörande

Fråga om vilken fasad som ska ligga till grund för beräkning av tillåten byggnadshöjd då två fasader vetter mot allmän plats.