Mål: M 1170-15

Avgörande

MÖD har bedömt att det funnits förutsättningar för att bevilja strandskyddsdispens för en ersättningsbyggnad och har därför, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, fastställt miljö- och byggnadsnämndens dispensbeslut.

Strandskydd, ersättningsbyggnad