Mål: M 6642-14

Avgörande

Uppskjutna villkor för tillstånd till oljeraffinaderi om föroreningsskador i bottensediment till följd av äldre utsläpp från raffinaderiet. Mark- och miljödomstolen förordnade att sökanden under en prövotid ska fortsätta utreda om det är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt att utföra en täckning av det förorenade området eller delar av området, samt utreda förutsättningarna för kontrollerad naturlig återhämtning. MÖD har förordnat att sökanden också ska utreda förutsättningarna för att genom muddring sanera grundare delområden inom det förorenade området samt för att omhänderta det muddrade materialet.