Mål: M 6159-15

Avgörande

Fråga om jämkning av anläggningsavgift med hänsyn till att lokalen utgörs av förråd med endast ett litet WC samt handfat vid sidan om. MÖD instämmer i Va-nämndens bedömning att det inte föreligger tillräckliga skäl för vare sig jämkning eller att avgiften ska fördelas på årliga betalningar.