Mål: P 1028-15

Avgörande

Ett bolag har köpt en fastighet med två byggnader som tidigare använts för militärt ändamål. Frågan i målet är om den kommunala nämnden haft fog för att med stöd av PBL förelägga bolaget att riva och bortforsla byggnaderna p.g.a. att byggnaderna utan att bygglov beviljats numera utnyttjas för fritidsändamål.