Mål: F 7412-15

Avgörande

En vägsamfällighetsförening har enligt 42 a § tredje stycket anläggningslagen (1973:1149) rätt att överklaga Lantmäteriets beslut om ersättning enligt 37 § samma lag.