Mål: P 6152-14

Avgörande

Det har enligt MÖD, på den grund mark- och miljödomstolen anfört, saknats skäl för upphävande av ett förhandsbesked. Målet återförvisat till mark- och miljödomstolen för prövning av om övriga förutsättningar för ett positivt förhandsbesked är uppfyllda.