Mål: M 3674-15

Avgörande

Tillstånd till gruppstation för vindkraftverk. Mark- och miljödomstolen har som bullervillkor föreskrivit att gränsvärdet ska innehållas vid störningskänslig plats vid bostad. Fråga om sökandebolaget har visat att bolaget har förutsättningar att uppfylla villkoret. Även fråga om lokaliseringen av verken är lämplig med hänsyn till fladdermusfaunan.