Mål: M 2657-15

Avgörande

Strandskyddsdispens har inte getts för en stuga på en flotte avsedd att användas i samband med fritidsfiskeverksamhet