Mål: M 3644-15

Avgörande

Ett föreläggande, förenat med vite, har utformats som en förpliktelse att redovisa att avloppsvatten omhändertagits i enlighet med vissa bestämmelser i miljöbalken. Föreläggandet uppfyller enligt MÖD inte kravet på precision. Ansökan om utdömande av vite har avslagits.