Mål: F 6095-15

Avgörande

Fastighetsreglering har genomförts efter en överenskommelse vars innehåll parterna blivit oense om. Överenskommelsen har haft sådana konstaterade brister att den i sig inte uppfyller kraven för en marköverföring. Klaganden har dock ansetts bunden av medgivande till fastighetsreglering och ersättningsfrågan har sakprövats av lantmäteriet, varför beslutet inte ändrats.