Mål: P 3753-15

Avgörande

Fråga om bygglov. Tolkning av var planbestämmelser gäller och om egenskapsgränser i detaljplan.