Mål: M 5666-15

Avgörande

Mark- och miljödomstolen har avvisat en ansökan om täkttillstånd på grund av processhinder (avsaknad av alternativredovisning i miljökonsekvensbeskrivningen). Eftersom en sådan har funnits återförvisas målet för fortsatt handläggning.