Mål: M 11768-14

Avgörande

Ett yrkande om intrångsersättning vid förundersökningstillstånd enligt 7 kap. 6 § expropriationslagen har ogillats.