Mål: P 1281-15

Avgörande

Det har inte ansetts finnas förutsättningar för att ge tidsbegränsat bygglov för ett lagertält som fungerat som vägg till bakomliggande industrihall då det saknats preciserade uppgifter om när i tiden behovet av tältet kommer att upphöra.