Mål: F 11371-14

Avgörande

Även om brister finns i Lantmäteriets faktureringsunderlag går det att med ledning av den utredning som finns i målet bedöma skäligheten av Lantmäteriets ersättning.