Mål: M 2280-15

Avgörande

En fastighetsägare har inte ansetts sakna faktisk eller rättslig möjlighet att följa ett föreäggande som innebar att hon, från en plats på granntomten, skulle utföra bullermätningar avseende en värmepump.