Mål: P 4488-15

Avgörande

Uppförande av ett lagertält på punktprickad mark har inte bedömts som en lite avvikelse. Bygglov har nekats.