Mål: P 9032-14

Avgörande

Detaljplan för bostadsbebyggelse inom nationalstadsparken. Underlaget för prövningen har bedömts tillräckligt och planen har fastställts. Förutom 4 kap. 7 § miljöbalken har utformningen av planbestämmelser enligt 5 kap. 7 § äldre PBL behandlats i målet.