Mål: F 2458-15

Avgörande

Fråga om klander av föreningsstämmobeslut kunde avvisas såsom för sent inkommet enligt 53 § andra st. lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.