Mål: M 309-15

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt ett föreläggande om att ta bort en byggnad och en anlagd väg inom strandskyddsområde då dispens till åtgärderna saknats.