Mål: M 2825-15

Avgörande

Miljönämndens krav på att en dieselcistern som är placerad på mark som huvudsakligen består av morän med hög genomsläpplighet och belägen vid kanten av en grundvattenförekomst med stora vattenmängder ska vara invallad har inte ansetts orimligt.