Mål: M 8521-14

Avgörande

Länsstyrelsens föreläggande mot ägaren av en dammanläggning att ta bort nypågjutna delar av dämmet samt en rörtub har fastställts eftersom dessa åtgärder var utförda utan tillstånd enligt miljöbalken.